Stichting René Samson

Componist René Samson overleed plotseling op 5 juli 2019. Hij liet een omvangrijk muziek oeuvre na. Vrienden en familie hebben zich daarna ingezet om te zorgen dat dit werk beschikbaar zou blijven voor huidige en toekomstige generaties.

Op 6 maart 2020 werd de Stichting René Samson opgericht. Eerste activiteit is het digitaal beschikbaar maken van de muziek. Het papieren archief is inmiddels aangeboden aan het NMI (Nederlands Muziek Archief). Nu wordt het werk via Donemus (uitgever Nederlandse muziek) voor iedereen beschikbaar gesteld. Er is al een aantal werken door Donemus uitgegeven en beschikbaar gesteld.

Er zal regelmatig een Nieuwsbrief verschijnen waarin we de activiteiten van de Stichting wereldkundig maken. Het plan is om jaarlijks een concert, "Samsoniade", te organiseren waarin de muziek van René ten gehore gebracht zal worden.

Verder willen we musici stimuleren en ondersteunen om het werk van René Samson uit te voeren en te bestuderen. Fondsen zullen worden geworven via donatie.

Bestuur

Voorzitter: Theo Kemperman
Secretaris/ penningmeester: Thomer Gil
Lid: Annelies Kok-van Leengoed

De bestuursleden zijn volledig onbezoldigd.

Culturele ANBI status

De Stichting heeft Culturele ANBI status. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

Jaarrekeningen

Gegevens

KvK: 77557247
RSIN: 861045956
Adres: Prinsengracht 270-3 // 1016 HH Amsterdam
Bankrekening: NL02 ABNA 0891 4387 69, tnv. Stichting René Samson

U kunt het beleidsplan voor 2020-2023 van de stichting downloaden en inzien.

Privacyverklaring

De Stichting René Samson legt gegevens vast van belangstellenden en donateurs zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor concerten. U kunt zich te allen tijde afmelden als belangstellende of donateur via [javascript protected email address].