Skip to content

De Stichting René Samson legt gegevens vast van belangstellenden en donateurs zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor concerten. U kunt zich te allen tijde afmelden als belangstellende of donateur via info@renesamson.nl.

Back To Top